THE NEW YORK TIMES

Svet s prebúdza zo spánku Šípkovej Ruženky

koncom mája vyšiel zaujímavý článok o vínach a otvára otázky, na ktoré už my, Autentisti, máme odpoveď........ , / je to v angličtine /

prečítať článok

 

CHARTA AUTENTISTU SLOVAKIA

CHARTA AUTENTISTU

- PREAMBULA -

My, Autentisti, sa týmto hlásime k odkazu našich predkov , ktorí tisíce   rokov žili a hospodárili v tejto krajine, ktorí okrem iného pestovali  révu vinnú a dorábali z nej víno k potešeniu svojho ducha a na oslavu Božej dobrotivosti. Ako ich potomkovia, aj my chceme využívať našu rodnú zem ako matku hodnoverných vín, zachovať a odovzdať ju našim deťom zdravú a krásnu.

Pannoniu, ako časť Rímskej ríše, považujeme za kolísko zrodu našej spoločnej vinohradníckej a vínnej kultúry. Ráz krajiny, vinohradnícke zákony a spôsoby výroby vína, vďaka rimanom, vyrástli z toho istého pannónskeho koreňa pre všetky Alpami a Karpatmi obklopené vínomilné národy.

Plynúci čas pretavený do dejín, sformoval komunitu stredoeurópskych národov, ktorá spoločne v dobrom i zlom, v bolesti i radosti prežila až dodnes. Tento spoločný duch, tradicie a hodnoty zdieľame spolu všetky  národy bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá ako názov objímajúci priestor, dejiny a množstvo ľudských pokolení, bola rámcom aj pre víno a vinárske tradície. Náš spoločný osud nám dáva dnes možnosť prostredníctvom tradičného vinohradníctva a prírodeverného, autentického vína nadviazať na všetko ľudské vytvorené pri tejto spoločnej ceste časom.

 Náhly prechod od tradičného vinohradníctva a vinárstva k moderným postupom zakrýva a miestami úplne likviduje miestne vinohradnícke a vinárske špecifiká, následne vedie k strate identity celých vinohradníckych oblastí. Výsledný sloh vína ovplyvňuje aj opustenie starých,  svahovitých viničných honov, dôsledkom čoho sú nielen vína, ktoré stratili svoju autenticitu, ale zarastajúce, neutešené úbočia, ktorých vinohrady po celé storočia dotvárali genius loci krajiny.

My, Autentisti, spájame sa za účelom zachovania autentického vinohradníctva a vinárstva v „podunajskej“ oblasti,  chrbticu ktorej tvorí 2840km dlhá rieka Dunaj, ktorá bola od nepamäti tak  križovatkou národov ako aj križovatkou pontusských a západoeurópskych odrôd viniča, kde vznikla naša spolupatričnosť, spoločné vedomie a vznikali odrody, ktoré sú pre nás typické, ktoré nás spájajú a symbolizujú.

Uvedomujeme si dôležitosť zachovať si tak vlastnú, ako aj spoločnú identitu a dôležitosť spolupráce s vinármi a vinárskymi regiónmi, ktoré s nami cítia spolupatričnosť a súhlasia s Chartou autentistu.

      Na základe tohoto hodnotového systému  a filozofického zámeru sú naše ciele :

-    vyrábať vína z vlastných vinohradov za pomoci autochtónnych mikroorganizmov, v ktorých sa čo najvierohodnejšie odráža duch miesta zachytené osobitou rukou  vnímavého vinára

-      uprednostňovať tradičné polohy vinohradov a ekologické hospodárenie v nich

-      zachovať a chrániť mikroflóru vinohradov a pivníc 

-      preferovať stredoeuropské odrody viniča a drevené sudy

-      akceptovať a neskreslovať vplyv počasia daného ročníka na víno

-      upredňostňovať stáročiami overené postupy pri pestovaní vínnej révy a výrobe vín

-      propagovať prírodeverné, autentické vína vyrábané v súlade s Chartou autentistu

-  ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ  -

   a/  pravidlá pre prácu vo vinohrade:

1.   Uprednostňovať postupy v pestovaní vínnej révy zohladňujúce princípy ekologického trvalo udržatelného pôdohospodárstva,  s cieľom udržiavať dlhodobú úrodnosť a biologickú aktivitu pôdy, zachovať biodiverzitu a celkový život vo vinohrade

2.   Zakazuje sa používať herbicídy, syntetické insekticídy, akaricídy a systémové fungicídy / ošetrovať je možné len s ochrannými prostriedkami a pomocnými látkami schválenými pre  biologické vinohradníctvo /

3.   Zakazuje sa aplikácia syntetických hnojív

4.   Uprednostňuje sa výsadba a pestovanie autochtónnych a tradičných stredoeuropských odrôd alebo odrôd umožňujúce uplatniť v pestovaní révy vyššie uvedené postupy

5.   Pri nových výsadbách sa stanovuje minimálny počet 5000 jedincov na hektár

6.   Maximálny výnos z jedného hektáru sa stanovuje na 40 hl vína

7.   Zakazuje sa iný ako ručný zber

               b/   pravidlá pre prácu v pivnici:

1.     Uprednostňujú sa postupy spočívajúce na minimálizácii zásahov do výroby vína a pri   tom sa preferujú biologické, fyzikálne a mechanické postupy pred chemickými. Prioritou práce v pivnici je ochrana životného prostredia, minimalizovanie spotreby energie a tvorby odpadov

2.     Zakazuje sa použitie geneticky modifikovaných organizmov a aditív vyrobené ich pomocou

3.     Zakazuje sa používanie komerčných, aj vlastných selektovaných kvasiniek. Mušty majú kvasiť spontánne pomocou autochtónnych kvasiniek a baktérií prítomných na hrozne a v pivnici

4.     Zakazuje sa používať všetky cudzorodé produkty, t.j.umelú výživu pre kvasinky, pridané enzímy a baktérie / pri vinifikácií sa môže použiť len oxid siričitý, príp.bentonit a čerstvý vaječný bielok /

5.     Čistenie muštu je dovolené len samočistením – samovoľnou sedimentáciou

6.      Technologie výroby vína, ktoré sú nezlučitelné s Chartou autentistu: filtrácia, flotácia, odstredenie, reverzná osmóza, vymrazovanie a vákuová destilácia muštov

7.      Zakazuje sa úprava kyselín a cukornatosti muštov, t.j.odkyslovanie, prikyslovanie, zvyšovanie a znižovanie cukornatosti muštov, a úprava muštov pridávaním zahusteného muštu alebo vody

8.     Uprednostňuje sa fermentácia a zrenie v drevených, keramických, sklenených či v betónových nádobách bez riadenej fermentácie

9.     Celková SO2 v suchých bielych vínach nesmie prekročit 100 mg/l, u červených vín

80 mg/l

10.  Zakazuje sa ostrá filtrácia, pasterizácia, úprava alkoholu a buketu, pridávanie oxidu uhličitého, tanínov a stabilizátorov, a tiež všetky zásahy skreslujúce charakter vína.

11.  Technologie výroby vína, ktoré sú nezlučitelné s Chartou autentistu: membránová a Cross – flow filtrácia,reverzná osmóza,  pasterizácia, vákuové odparky, stripovacia kolona atď.

 

NOVEMBROVÉ DEGUSTÁCIE- 2013

Degustácie v novembri

V októbri už budú niektoré vína ročníka 2012 na trhu, napr.Modrý portugal,Svätovavrinecké, Frankovka modrá - údolie Márie s ktorými sa môžete stretnúť na nasledovných degustáciách:

15.11.2013 - Hotel Ditúria- Nitra

16.11.2013 - BORSZALON, Gerbeaud ház- Budapest

19.11.2013 - Vínny bar Veltlín - PRAHA, http://veltlin.cz/kdo-jsme/

21.11.2013 - Vinotéka Trunk - Bratislava

26.11.2013 - Vertikálne degustácia Frankoviek - Vinotéka Víno dei vini - Bratislava

28.11.2013 - LOGLOG Wine bar - Bratislava

30.11.2013 - Debreceni bormustra - Debrecen

 

NOVINKA v zasielaní kuriérskou službou

Do 7 dní posielame vína po celom Slovensku, a od 10.6. aj do Čiech v "pivničných cenách".

      Pravidlá:

 • ceny vína sú na našej internetovej stránke www.strekov1075.sk
 • zasielame celé kartóny, pri čom jeden kartón - 6 fliaš - môže byť zostavený z rôznych vín  / pre Česko platí minimálny odber 12 fliaš /
 • po obdržaní objednávky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , kde je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje objednávateľa, vystavíme a pošleme faktúru elektronickou poštou
 • po zaplatení faktúry za vína v cenníkovej cene / nie je príplatok za dopravu / pošleme vína v špeciálnych kartónoch službou DPD na adresu uvedenú v objednávke.
 • Zľavy: pri nákupe  nad   500,- eur s dph ...............  5 % 
 •                                   nad 1000,- eur s dph .............. 10%

          
     Tento systém sme spustili pred rokom, pracuje spoľahlivo, odporúčame ho vyskúšať. Nevýhodou je, že je potrebné objednať celé balenie. Výhodou je, že kupujete víno prakticky v "pivničných cenách" a bez dopravných nákladov.

 

PRÍRODE VERNÉ VÍNA STREKOV1075 v Albrechte

Večer, kedy sa ušľachtilé moky snúbili s kuchárskym umením Jaroslava Žídeka

„Väčšina reštaurácií robí pri zostavovaní vínnych kariet chybu, najprv urobí jedálny lístok a k nemu potom hľadá vína. Správne by sa to malo robiť tak, že zostavíte vínnu kartu a potom podľa vín, ktoré chcete ponúkať, zostavujete jedlá,“ týmito slovami otvoril večer vín vinárstva Strekov 1075 v bratislavskej reštaurácii Albrecht, vinár a majiteľ strekovského vinárstva  Zsolt Sütő. Prečo najprv víno a potom jedlo? Podľa Zs. Sütő je to preto, lebo víno, ktoré sa dostane von s vinárstva je v podstate hotový produkt, veľa s ním už nenarobíte, ale jedlo k nemu sa dá kreovať.

 » celý článok

Článok o Strekov1075

Vinařství Strekov 1075, které si dnes představíme v rámci rozhovoru, není pražským vínomilům zcela neznámé. Víno z tohoto vinařství před rokem zvítězilo v rámci klání Frankovek, které uspořádal Vinograf, v červnu se pak uskutečnila degustace vín ze Strekova v baru Veltlín. Vinař Zsolt Sütő se nesnaží nabízet líbivá vína. Vína vznikají s minimem nepřirozených zásahů a bez umělých vylepšení a právě díky tomu se líbí čím dál tím větší skupině vínomilů, nejen na Slovensku, ale i u nás.

Celý článok

STREKOVSKÉ BOBULÉÉÉ

Panenské, nedotknuté víno, ktoré dokonalosťou  v nedokonalosti a pôvabom mladosti odhaľuje svoju úprimnú nevinnú tvár . 

Jeho čisté hroznové tóny a primárna ovocnosť sú skutočnými darmi prírody. 

Neobsahuje stabilizačné prípravky, nebolo mechanicky namáhané a zatiaľ                                                                            

 
 
 

ani nemalo čas získať stabilitu sudovým zrením, preto ho odporúčame konzumovať do 3 dní.

                                        

 

Krátke správy

 • Praha pije víno

  Praha -  27-28. 05. 2016  LINK

 • Gourmet fesztival

  Budapest -  2016. 05. 12-15.  LINK

 • Natura vinum

  Košice -  6-7. 05. 2016.  LINK

 • Víno není víno

  Brno -  29.04.2016.  LINK

 • VinNatur

  Villa Favorita - Taliansko -  9-11. 04. 2016  LINK

 • Vlašáky zo Strekov1075

  Bratislava -  16.03.2016.  LINK

 • Borverseny

  Kürt -  2016. 03. 12. 

 • VinCE Budapest

  Budapest -  3-4-5. 03. 2016 

 • Bor és zongora

  Budapest -  2016. 03. 01.  LINK

 • Olaszrizling szerintünk

  Csopak -  2016. 02. 12-13  LINK

 • 1