Veľký podvod .... odporúčam každému, kto tento film ešte nevidel...A nagy átverés ... ajánlom mindemkinek, aki még nem látta ... ( magyarul: https://www.youtube.com/watch?v=uDb0oJ-b2Uo )

Posted by Strekov 1075 on 8. november 2014